หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
นางอัจฉรา พะวา
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น (ฉ)
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เศรษฐกิจก้าวล้ำ แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ปลอดภัยจากสารพิษ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

วิสัยทัศน์ อบต.หนองนางนวล
นายนิรุธ คฤหปาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
วัดปทุมทองแหล่งรวมศรัทราของ
ประชาชนในตำบลหนองนางนวล
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายไผ่ขุย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองนางนวล
1
2
3
4
5
 
 

  
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานผลการจ่ายเงินตามแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2562 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
รายงาน : ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศ : รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 70  
 
ประกาศ : รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 [ 28 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 [ 28 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 43  
 
  (1)     2