หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองนางนวล ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
เศรษฐกิจก้าวล้ำ แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ปลอดภัยจากสารพิษ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

วิสัยทัศน์ อบต.หนองนางนวล
นายนิรุธ คฤหปาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
วัดปทุมทองแหล่งรวมศรัทราของ
ประชาชนในตำบลหนองนางนวล
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายไผ่ขุย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองนางนวล
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ตำบล หนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ระยะห่างจากตัว อำเภอหนองฉาง ประมาณ ๙ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๑๘,๗๕๐ ไร่ หรือ ๓๐ ตารางกิโลเมตร
 
เมื่อก่อนบริเวณในตำบลหนองนางนวล มีหนองน้ำขนาดใหญ่จำนวนมากและยังมีฝูงนกนางนวลอพยพมาอาศัยอยู่ ซึ่งฝูงนกนางนวล เหล่านั้นมาหากินและตายอยู่ในพื้นที่ ชาวบ้านในตำบลหนองนางนวล จึงนำความเป็นมาเหล่านี้มาตั้งเป็นชื่อตำบลสืบมาจนถึงปัจจุบัน
 
 
  จำนวนประชากรทั้งหมด ๓,๑๘๐ คน แยกเป็น
 
ชาย ๑,๕๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๒๕
 
หญิง ๑,๖๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗๕
  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๘๙๗ ครัวเรือน
  ความหนานแน่นเฉลี่ย ๑๐๖ คน/ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
  ทิศใต้ ติดกับ ต.วังตะเคียน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท  
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองไผ ่อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
  ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี  
 
 
 
 
 
ทำนา
เลี้ยงสัตว์
 
ค้าขาย
รับจ้างทั่วไป
 
รับราชการ    
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน  
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวนครัวเรือน
    บ้านหนองขุนทอง   ๑๘๑ ๑๘๕ ๓๖๖ ๙๓  
  บ้านหนองกระทุ่ม   ๒๗๗ ๒๙๑ ๕๖๘ ๑๗๒
    บ้านหนองมะกอก   ๑๖๔ ๑๖๖ ๓๓๐ ๑๐๗  
  บ้านทุ่งมะขามหวาน   ๑๙๙ ๒๑๔ ๔๑๓ ๑๒๓
    บ้านหนองรืน   ๑๒๖ ๑๓๑ ๒๕๗ ๖๔  
  บ้านทุ่งมะขามเตี้ย   ๙๕ ๘๗ ๑๘๒ ๕๕
    บ้านเกาะโสภี   ๑๑๒ ๑๑๖ ๒๒๘ ๕๔  
  บ้านท่าข้ามสาคร   ๑๐๑ ๑๐๔ ๒๐๕ ๕๖
    บ้านห้วยไผ่ขุย   ๑๕๐ ๑๖๑ ๓๑๑ ๘๖  
๑๐   บ้านหนองมะขามป้อม   ๑๖๑ ๑๕๙ ๓๒๐ ๘๗
      รวม   ๑,๕๖๖ ๑,๖๑๔ ๓,๑๘๐ ๘๙๗  
 
**ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘**