หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
นางอัจฉรา พะวา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
เศรษฐกิจก้าวล้ำ แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ปลอดภัยจากสารพิษ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

วิสัยทัศน์ อบต.หนองนางนวล
นายนิรุธ คฤหปาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
วัดปทุมทองแหล่งรวมศรัทราของ
ประชาชนในตำบลหนองนางนวล
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายไผ่ขุย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองนางนวล
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการ : หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๕๖-๐๔๐-๒๓๕
โทรสาร : ๐๕๖-๐๔๐-๒๓๕
Website : www.nongnangnuan.go.th
E-mail : aj3610500099226@nongnangnuan.go.th
 
 
แผนที่ดาวเทียม
 
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองนางนวล
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)