หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านธุรการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และงานทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.และศพด.ในเขตพื้นที่ตำบลหนองนางนวล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานผู้ช่วยด้านธุรการกองคลัง และงานทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.และศพด. ในเขตพื้นที่ตำบลหนองนางนวล ช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 26 มีนาคม 2567 (ในวันเปิดทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.และศพด.ในเขตพื้นที่ตำบลหนองนางนวล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์สี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 51