หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าข้ามสาคร หมู่ที่ 8 - บ้านทุ่งปาจาน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าข้ามสาคร หมู่ที่ 8 - บ้านทุ่งปาจาน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งมะขามหวาน หมู่ที่ 4 - บ้านหนองรืน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งมะขามหวาน หมู่ที่ 4 - บ้านหนองรืน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2563 ]จ้างปรับปรุงระบบประปาและถังพักน้ำใส บริเวณสะพานห้วยไผ่ขุย หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะขามป้อม ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP 8500A จำนวน 4 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการใช้ประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล ในวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2563 ]จ้างจัดทำอาหาร จำนวน 7 มื้อ อาหารว่างและน้ำดื่ม จำนวน 6 มื้อ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล ในวันที่ 4-6 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2563 ]

  (1)