หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุทางการเกษตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาณกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองนางนวล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง จำนวน 10 ตัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองนางนวล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะเอนกประสงค์พับหน้าไฟเบอร์ จำนวน 4 ตัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองนางนวล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองนางนวล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]ซื้อสารส้ม ชนิดใสแบบก้อน และคลอรีนน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 40