หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.หนองแก   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
ทม.อุทัยธานี   จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิดภายในสำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
อบต.ท่าโพ   ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
อบต.ท่าโพ   ซื้อเครื่องพิมพ์ Multfunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
อบต.ท่าโพ   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
ทต.เมืองการุ้ง   จ้างเหมาตามโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
อบต.โคกหม้อ   จ้างเหมารถรับส่งผู้เข้าร่วมขบวนแห่ โครงการจัดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
อบต.โคกหม้อ   จ้างเหมาตกแต่งริ้วขบวนแห่อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและขบวนแห่วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น โครงการจัดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
อบต.สุขฤทัย   ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
ทต.ทัพทัน   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 4,129