หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 73  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 67  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 73  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
  (1)