หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
นางอัจฉรา พะวา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
เศรษฐกิจก้าวล้ำ แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ปลอดภัยจากสารพิษ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

วิสัยทัศน์ อบต.หนองนางนวล
นายนิรุธ คฤหปาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
วัดปทุมทองแหล่งรวมศรัทราของ
ประชาชนในตำบลหนองนางนวล
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายไผ่ขุย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองนางนวล
1
2
3
4
5
 
 
 
 
นายบำรุง วงษ์ปาน
กำนันตำบลหนองนางนวล
 
 


นายสมเกียรติ คล้ายสุข
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นายพัสกร ถิระการ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓


นายอำนาจ เพ็ชร์โรจน์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔


นางสุณีพร ครุธพันธ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕


นายบัญชา แสงรัศมี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖


นางวรรณา อินทะสอน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗


นายชัด ทิพย์รัตน์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘


นายสมศักดิ์ เทียนลำ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙


นางนงรัก อินเท้ง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐