หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
นางสาวพัชรา วัฒนกสิกรรม
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
เศรษฐกิจก้าวล้ำ แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ปลอดภัยจากสารพิษ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

วิสัยทัศน์ อบต.หนองนางนวล
นายนิรุธ คฤหปาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
วัดปทุมทองแหล่งรวมศรัทราของ
ประชาชนในตำบลหนองนางนวล
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายไผ่ขุย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองนางนวล
1
2
3
4
5
 
 
 
 
นายวิเชียร ศรีชมภู
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
โทร : Tel. 0872099123
 
นายอัศวิน มั่นคง
รองประธานสภาองค์การบริาหรส่วนตำบลหนองนางนวล
นายชูชาติ วชีระสูตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
 
 


นายปรีชา มั่นคง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3


นายเล็ก เนมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4


นายเดือน พุ่มพงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5


นางสาวธัญญชนก บริบูรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7


นายบำรุง บุญอาจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8


นางเนื้อทิพย์ วิทยารัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9


นายทวีศักดิ์ ประสิทธ์ธัญกิจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10