หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
นางอัจฉรา พะวา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
เศรษฐกิจก้าวล้ำ แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ปลอดภัยจากสารพิษ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

วิสัยทัศน์ อบต.หนองนางนวล
นายนิรุธ คฤหปาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
วัดปทุมทองแหล่งรวมศรัทราของ
ประชาชนในตำบลหนองนางนวล
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายไผ่ขุย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองนางนวล
1
2
3
4
5
 
 
 
 
นายวิเชียร ศรีชุมภู
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายอัศวิน มั่นคง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.จ.อ.สถิตย์พงษ์ พรมกะจิน
เลขานุการสภา(ปลัดองค์การบริหารส่่วนตำบล)
 
 


นายสุเทพ พุ่มพงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายณรงค์ชัย สายทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นางมนฑกานต์ วงค์ปาน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายปรีชา มั่นคง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายเล็ก เนมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมศักดิ์ ทองศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายเฉลา จิรปาน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายเดือน พุ่มพงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นางวัชรี แสงรัศมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล