หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
โครงการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล โดยนายนิรุธ คฤหปาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่และใกล้เคียง คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ประชาชนจิตอาสา อพปร.ตำรวจบ้าน โรงเรียนในพื้นที่ ดำเนินโครงการปลูกป่า,ปล่อยพันธ์ุปลา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนตำบลหนองนางนวลมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการคืนชีวิตสัตว์น้ำ และป่าไม้ให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสืบไป โดยได้รับเกียรติจากนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดอุทัยธานี กล่าวเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะดงอ้ายเชิง

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 11.25 น. โดย คุณ ธัญพิสิษฐ์ สังข์ทอง

ผู้เข้าชม 55 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย