หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
พ.จ.อ.สถิตย์พงษ์ พรมกะจิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
เศรษฐกิจก้าวล้ำ แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ปลอดภัยจากสารพิษ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

วิสัยทัศน์ อบต.หนองนางนวล
นายนิรุธ คฤหปาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
วัดปทุมทองแหล่งรวมศรัทราของ
ประชาชนในตำบลหนองนางนวล
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายไผ่ขุย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองนางนวล
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
โครงการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล โดยนายนิรุธ คฤหปาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่และใกล้เคียง คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ประชาชนจิตอาสา อพปร.ตำรวจบ้าน โรงเรียนในพื้นที่ ดำเนินโครงการปลูกป่า,ปล่อยพันธ์ุปลา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนตำบลหนองนางนวลมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการคืนชีวิตสัตว์น้ำ และป่าไม้ให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสืบไป โดยได้รับเกียรติจากนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดอุทัยธานี กล่าวเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะดงอ้ายเชิง

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 11.25 น. โดย คุณ ธัญพิสิษฐ์ สังข์ทอง

ผู้เข้าชม 116 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/13

ลำดับภาพที่ 2/13

ลำดับภาพที่ 3/13

ลำดับภาพที่ 4/13

ลำดับภาพที่ 5/13

ลำดับภาพที่ 6/13

ลำดับภาพที่ 7/13

ลำดับภาพที่ 8/13

ลำดับภาพที่ 9/13

ลำดับภาพที่ 10/13

ลำดับภาพที่ 11/13

ลำดับภาพที่ 12/13

ลำดับภาพที่ 13/13
<<
>>
X