หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
พ.จ.อ.สถิตย์พงษ์ พรมกะจิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
เศรษฐกิจก้าวล้ำ แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ปลอดภัยจากสารพิษ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

วิสัยทัศน์ อบต.หนองนางนวล
นายนิรุธ คฤหปาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
วัดปทุมทองแหล่งรวมศรัทราของ
ประชาชนในตำบลหนองนางนวล
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายไผ่ขุย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองนางนวล
1
2
3
4
5
 
 
 
 

โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562
 
อบต.หนองนางนวลดำเนินโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล นำโดยนายนิรุธคฤหปาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล,นายวิเชียร ศรีชมภู ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล,นายบำรุง วงษ์ปาน กำนันตำบลหนองนางนวล พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ,ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 สำหรับการแห่เทียนพรรษาของชาวตำบลหนองนางนวลนั้น ถือว่าเป็นประเพณีทางศาสนา ซึ่งมีความเจริญในพุทธศาสนาวัฒนธรรม และประเพณีมาเป็นเวลายาวนานเป็นการแสดงออกถึงการยึดมั่นสืบสานงานบุญทางพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตั้งแต่อดีต–ปัจจุบันแสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนการมีส่วนร่วมของชุมชนแสดงให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความสามัคคีของคนในชุมชนงานแห่เทียนพรรษาเป็นงานที่ทำให้คนวัยรุ่น หนุ่มสาวได้มีโอกาสได้ใกล้ชิด และสัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดจะมีทั้งผู้สูงอายุและคนหนุ่มสาว ซึ่งคาดหวังได้ว่าประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจะสืบทอดต่อไปอีก ยาวนานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่สุดในการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นเพราะเป็นหน่วยงานราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ค. 2562 เวลา 13.10 น. โดย คุณ ธัญพิสิษฐ์ สังข์ทอง

ผู้เข้าชม 57 ท่าน