หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562
 
อบต.หนองนางนวลดำเนินโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล นำโดยนายนิรุธคฤหปาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล,นายวิเชียร ศรีชมภู ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล,นายบำรุง วงษ์ปาน กำนันตำบลหนองนางนวล พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ,ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 สำหรับการแห่เทียนพรรษาของชาวตำบลหนองนางนวลนั้น ถือว่าเป็นประเพณีทางศาสนา ซึ่งมีความเจริญในพุทธศาสนาวัฒนธรรม และประเพณีมาเป็นเวลายาวนานเป็นการแสดงออกถึงการยึดมั่นสืบสานงานบุญทางพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตั้งแต่อดีต–ปัจจุบันแสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนการมีส่วนร่วมของชุมชนแสดงให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความสามัคคีของคนในชุมชนงานแห่เทียนพรรษาเป็นงานที่ทำให้คนวัยรุ่น หนุ่มสาวได้มีโอกาสได้ใกล้ชิด และสัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดจะมีทั้งผู้สูงอายุและคนหนุ่มสาว ซึ่งคาดหวังได้ว่าประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจะสืบทอดต่อไปอีก ยาวนานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่สุดในการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นเพราะเป็นหน่วยงานราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ค. 2562 เวลา 13.10 น. โดย คุณ ธัญพิสิษฐ์ สังข์ทอง

ผู้เข้าชม 48 ท่าน