หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
พ.จ.อ.สถิตย์พงษ์ พรมกะจิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
เศรษฐกิจก้าวล้ำ แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ปลอดภัยจากสารพิษ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

วิสัยทัศน์ อบต.หนองนางนวล
นายนิรุธ คฤหปาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
วัดปทุมทองแหล่งรวมศรัทราของ
ประชาชนในตำบลหนองนางนวล
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายไผ่ขุย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองนางนวล
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  
 

ตำแหน่งที่จะรับโอน (ย้าย)
1. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  จำนวน 1 อัตรา
2. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน                   จำนวน 1 อัตรา

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ย. 2562 เวลา 09.57 น. โดย คุณ มาลิน พระสนชุ่ม

ผู้เข้าชม 518 ท่าน