หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
นางอัจฉรา พะวา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
เศรษฐกิจก้าวล้ำ แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ปลอดภัยจากสารพิษ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

วิสัยทัศน์ อบต.หนองนางนวล
นายนิรุธ คฤหปาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
วัดปทุมทองแหล่งรวมศรัทราของ
ประชาชนในตำบลหนองนางนวล
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายไผ่ขุย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองนางนวล
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
อบต.ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคให้กับศูนยฺ์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหนองนางนวล  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล นำโดยนายวันชัย หัสแดง ท้องถิ่นอำเภอหนองฉาง นายนิรุธ คฤหปาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองนางนวล อาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย โรงเรียนวัดปทุมทอง โรงเรียนวัดหนองมะกอก พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำความสะอาดแหล่งเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อต่างๆ รวมถึงมีการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคให้กับโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่ตำบลหนองนางนวล เพื่อกำจัดแหล่งแพร่เชื่อโรค และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 2019) ก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามนโยบายรัฐบาล โดยได้รับความร่วมมือจากทุกโรงเรียนอย่างดียิ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวลขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และพร้อมและมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหมู่บ้าน ส่วนราชการ องค์กรชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลหนองนางนวล ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 2019) เพื่อให้ประชาชนในตำบลหนองนางนวล รู้สึกอุ่นใจได้ระดับหนึ่งว่า "ถ้าเราปฏิบัติตามกฏเกณฑ์/มาตรการด้านความปลอดภัย คือ เว้นระห่างทางสังคม กินร้อน ช้อนตนเอง มั่นล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอร์ บ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน การดำเนินชีวิตประจำวันในพื้นที่ตำบลหนองนางนวลก็รู้สึกปลอดภัย"

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ค. 2563 เวลา 10.07 น. โดย คุณ ธัญพิสิษฐ์ สังข์ทอง

ผู้เข้าชม 81 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X