หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
นางอัจฉรา พะวา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
เศรษฐกิจก้าวล้ำ แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ปลอดภัยจากสารพิษ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

วิสัยทัศน์ อบต.หนองนางนวล
นายนิรุธ คฤหปาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
วัดปทุมทองแหล่งรวมศรัทราของ
ประชาชนในตำบลหนองนางนวล
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายไผ่ขุย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองนางนวล
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
อบต.ดำเนินประชาคมท้องถิ่น กรณี เรือนจำจังหวัดอุทัยธานีขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล นำโดยนายนิรุธ คฤหปาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี นำโดยนางณัฐธินี วิชัยรัตน์ หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ประชาคมขอความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองขุนทอง และหมู่ที่ 3 บ้านหนองมะกอก กรณี เรือนจำจังหวัดอุทัยธานีขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ เลขที่ อน 6116 แปลงเลี้ยงสัตว์ บ้านหนองขุนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เนื้อที่ 113-1-10 ไร่ ณ อาคารอเนกประสงค์ SML ประจำหมู่บ้าน โดยมีตัวแทนครัวเรือนหมู่บ้านหนองขุนทองและหมู่บ้านหนองมะกอกเข้าร่วมประชาคม จำนวน 90 คน ดังนี้ ตัวแทนครัวเรือนจากหมู่บ้านหนองขุนทองจำนวน 52 คน,ตัวแทนครัวเรือนจากหมู่บ้านหนองมะกอกจำนวน 38 คน ซึ่งจากการประชาคมมีราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่สาธารณประโยชน์ได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันหลังจากเรือนจำจังหวัดอุทัยธานีเข้ามาอยู่ในพื้นที่ เช่น การขอใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่อยู่ในพื้นที่การก่อสร้างเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี,การตัดต้นไม้ที่ราษฎรปลูกบริเวณใกล้ๆ แนวเขตพื้นที่ดินสาธารณประโยชน์,ผลกระทบจากผู้ต้องขังในเรือนจำ เป็นต้น ซึ่งผู้แทนเรือนจำจังหวัดอุทัยธานีตอบทุกคำถามที่ราษฎรในพื้นที่ต้องการรับทราบ รวมถึงผู้แทนเรีอนจำจังหวัดอุทัยธานีได้ให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ราษฎรในพื้นที่ยังไม่ทราบ เช่น มาตรฐานเรือนจำทั่วประเทศ การบริหารจัดการของเรือนจำ มาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ต้องขัง และอื่น ๆ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ค. 2563 เวลา 11.56 น. โดย คุณ ธัญพิสิษฐ์ สังข์ทอง

ผู้เข้าชม 70 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/18

ลำดับภาพที่ 2/18

ลำดับภาพที่ 3/18

ลำดับภาพที่ 4/18

ลำดับภาพที่ 5/18

ลำดับภาพที่ 6/18

ลำดับภาพที่ 7/18

ลำดับภาพที่ 8/18

ลำดับภาพที่ 9/18

ลำดับภาพที่ 10/18

ลำดับภาพที่ 11/18

ลำดับภาพที่ 12/18

ลำดับภาพที่ 13/18

ลำดับภาพที่ 14/18

ลำดับภาพที่ 15/18

ลำดับภาพที่ 16/18

ลำดับภาพที่ 17/18

ลำดับภาพที่ 18/18
<<
>>
X