หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
นางสาวพัชรา วัฒนกสิกรรม
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
เศรษฐกิจก้าวล้ำ แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ปลอดภัยจากสารพิษ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

วิสัยทัศน์ อบต.หนองนางนวล
นายนิรุธ คฤหปาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
วัดปทุมทองแหล่งรวมศรัทราของ
ประชาชนในตำบลหนองนางนวล
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายไผ่ขุย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองนางนวล
1
2
3
4
5
 
 
 
 


 
อบต.หนองนางนวล ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต ถนนสายบ้านเกาะโสภี-บ้านหนองมะกอก  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล ได้มีการประชุมประชาคมเพื่อสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 เมื่อวันที่ 5-9 มีนาคม 2561 และได้ทำการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวลได้ดำเนินโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งมะขามเตี้ย สายทางบ้านนายวิเชียร ศรีชมภู - เขตตำบลหนองไผ่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15 เมตร สัญญาเลขที่ CNTR-0213/62 งบประมาณ 199,000 บาท วันเริ่มสัญญา 26 กรกฎาคม 2562 วันสิ้นสุดสัญญา 23 กันยายน 2562 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ค. 2564 เวลา 11.32 น. โดย คุณ ธัญพิสิษฐ์ สังข์ทอง

ผู้เข้าชม 139 ท่าน