หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
นางสาวพัชรา วัฒนกสิกรรม
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
เศรษฐกิจก้าวล้ำ แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ปลอดภัยจากสารพิษ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

วิสัยทัศน์ อบต.หนองนางนวล
นายนิรุธ คฤหปาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
วัดปทุมทองแหล่งรวมศรัทราของ
ประชาชนในตำบลหนองนางนวล
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายไผ่ขุย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองนางนวล
1
2
3
4
5
 
 
 
 


 
อบต.ดำเนินกิจกรรมประชาคมท้องถิ่นในการสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชน  

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล นำโดย นายนิรุธ คฤหปาน ประธานคณะกรรมการพัฒนาตำบลหนองนางนวล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล พร้อมกับพนักงานส่วนตำบลลงพื้นที่จัดประชาคมท้องถิ่นในการสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองนางนวล(บ้านหนองขุนทอง,บ้านหนองกระทุ่ม,บ้านหนองมะกอก,บ้านทุ่งมะขามหวาน,บ้านหนองรืน,บ้านทุ่งมะขามเตี้ย,บ้านเกาะโสภี,บ้านท่าข้ามสาคร,บ้านห้วยไผ่ขุย และบ้านหนองมะขามป้อม) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา และนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชน และผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ม.ค. 2565 เวลา 15.04 น. โดย อนุรักษ์

ผู้เข้าชม 113 ท่าน