หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
นางอัจฉรา พะวา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
เศรษฐกิจก้าวล้ำ แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ปลอดภัยจากสารพิษ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

วิสัยทัศน์ อบต.หนองนางนวล
นายนิรุธ คฤหปาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
วัดปทุมทองแหล่งรวมศรัทราของ
ประชาชนในตำบลหนองนางนวล
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายไผ่ขุย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองนางนวล
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการจ่ายเงินตามแผนงานการใช้จ่าย( ไตรมาส 2)งบประมาณประจำปี2564  9 เม.ย. 2564 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเชิญชวนประชาชน ร่วมตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำดงเย็น หมู่ที่ 3 บ้านหนองมะกอก  12 มี.ค. 2564 135
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  3 มี.ค. 2564 160
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ2563  20 ม.ค. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการจ่ายเงินตามแผนงานการใช้จ่าย( ไตรมาส 1)งบประมาณประจำปี2564  15 ม.ค. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล  12 ม.ค. 2564 116
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  24 ธ.ค. 2563 156
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล เรื่อง กําหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  17 พ.ย. 2563 243
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  28 ต.ค. 2563 231
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบรับ จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2563  9 ก.ย. 2563 191
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22