หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
นางอัจฉรา พะวา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
เศรษฐกิจก้าวล้ำ แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ปลอดภัยจากสารพิษ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

วิสัยทัศน์ อบต.หนองนางนวล
นายนิรุธ คฤหปาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
วัดปทุมทองแหล่งรวมศรัทราของ
ประชาชนในตำบลหนองนางนวล
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายไผ่ขุย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองนางนวล
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดงขวาง   ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือผู้ที่ต้องเสียภาษีป้ายตามกฎหมายที่ติดตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง ประจำปี พ.ศ.2564 ไปรับแบบพิมพ์ และยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   30 ธ.ค. 2564 36
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองสระ   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เทลเลอร์สำหรับบรรทุกและลากเรือ จำนวน 1 คัน   20 ม.ค. 2564 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองสระ   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มลม จำนวน 1 เครื่อง    20 ม.ค. 2564 7
ข่าวกิจกรรม ทต.ลานสัก   มอบเมล็ดพันธุ์พืชและกล้าพันธุ์ ผักสวนครัว อุปกรณ์กีฬา สู้ภัย COVID - 19   20 ม.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลานสัก   ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย   20 ม.ค. 2564 4
ข่าวกิจกรรม ทต.ลานสัก   ประกาศผลการประกวดชุมชน ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และประกวดชุมชน ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   20 ม.ค. 2564 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านบึง   โครงการต่อเติมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี   20 ม.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองจอก   ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล   20 ม.ค. 2564 7
ข่าวกิจกรรม อบต.ทองหลาง   ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   20 ม.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะแกกรัง   ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563   20 ม.ค. 2564 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 4,462