หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
พ.จ.อ.สถิตย์พงษ์ พรมกะจิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
เศรษฐกิจก้าวล้ำ แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ปลอดภัยจากสารพิษ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

วิสัยทัศน์ อบต.หนองนางนวล
นายนิรุธ คฤหปาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
วัดปทุมทองแหล่งรวมศรัทราของ
ประชาชนในตำบลหนองนางนวล
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายไผ่ขุย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองนางนวล
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าอ้อ   ประมาณการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 บ้านเขาฆ้องชัย   19 พ.ย. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โคกหม้อ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมศักดิ์-เขื่อนวังร่มเกล้า (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านหินกอง ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 พ.ย. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองฉาง   ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองฉาง ครั้งที่ 4/2562   19 พ.ย. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่เขียว   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2562 ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ”    18 พ.ย. 2562 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองหลวง   รายงานผลการพิจารณาขออนุมัติจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 พ.ย. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ทุ่งโพ   คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๘ เดือน พฤศิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป   18 พ.ย. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองฉาง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 พ.ย. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทัพหลวง      18 พ.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อยาง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 พ.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อยาง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำข้อมูลเเผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพยืสิน ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.บ่อยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 พ.ย. 2562 1
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 3323