หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
นางอัจฉรา พะวา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
เศรษฐกิจก้าวล้ำ แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ปลอดภัยจากสารพิษ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

วิสัยทัศน์ อบต.หนองนางนวล
นายนิรุธ คฤหปาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
วัดปทุมทองแหล่งรวมศรัทราของ
ประชาชนในตำบลหนองนางนวล
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายไผ่ขุย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองนางนวล
1
2
3
4
5
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 99  
 
แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 85  
 
ประกาศ : อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 93  
 
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 92  
 
ประกาศ เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 [ 2 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 124  
 
ประกาศใช้แผนสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง คร้้งที่ 1 พ.ศ. 2560 [ 30 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 103  
 
  (1)     2