หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
งบรับ จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 9 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
งบรับ จ่าย ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
งบรับ จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)     2