หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ : รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศ : แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศ : เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศ : เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับเงิน จ่ายเงิน และอื่นๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 9 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ส.2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับเงิน จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานผลการจ่ายเงินตามแผนงานการใช้จ่าย( ไตรมาส 3)งบประมาณประจำปี2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
ประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับเงิน จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
  (1)     2      3