หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
แรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
บันทึกการประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ [ 20 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 44  
 
  (1)