หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรวร้องเรียนการทุจริตแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
มาตรฐานจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
แผนภูมิแสดงขึ้นตอนและเวลาการดำเนินการศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
  (1)