หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
นางอัจฉรา พะวา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
เศรษฐกิจก้าวล้ำ แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ปลอดภัยจากสารพิษ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

วิสัยทัศน์ อบต.หนองนางนวล
นายนิรุธ คฤหปาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
วัดปทุมทองแหล่งรวมศรัทราของ
ประชาชนในตำบลหนองนางนวล
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายไผ่ขุย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองนางนวล
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รวมเล่ม) [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 92  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563(3) [ 26 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 94  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563(2) [ 26 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 91  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563(1) [ 26 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 98  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 119  
 
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 428  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ส่วนที่2) [ 16 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 181  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ส่วนที่1) [ 16 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 122  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 135  
 
  (1)     2