หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
นางสาวพัชรา วัฒนกสิกรรม
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
เศรษฐกิจก้าวล้ำ แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ปลอดภัยจากสารพิษ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

วิสัยทัศน์ อบต.หนองนางนวล
นายนิรุธ คฤหปาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
วัดปทุมทองแหล่งรวมศรัทราของ
ประชาชนในตำบลหนองนางนวล
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายไผ่ขุย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองนางนวล
1
2
3
4
5
 
 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 1 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 86  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 92  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 90  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 86  
 
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
แนวทางตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
  (1)     2