หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
นางสาวพัชรา วัฒนกสิกรรม
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
เศรษฐกิจก้าวล้ำ แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ปลอดภัยจากสารพิษ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

วิสัยทัศน์ อบต.หนองนางนวล
นายนิรุธ คฤหปาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
วัดปทุมทองแหล่งรวมศรัทราของ
ประชาชนในตำบลหนองนางนวล
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายไผ่ขุย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองนางนวล
1
2
3
4
5
 
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบต.หนองนางนวล พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) [ 3 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบต.หนองนางนวล พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 3 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน [ 5 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 5 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 4 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
รายละเอียดการกำหนดนโยบาย มาตรการและแผนงานฯ [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 146  
 
ประกาศ ; มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 135  
 
ประกาศ ; การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 169  
 
  (1)     2