หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
นางสาวพัชรา วัฒนกสิกรรม
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
เศรษฐกิจก้าวล้ำ แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ปลอดภัยจากสารพิษ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

วิสัยทัศน์ อบต.หนองนางนวล
นายนิรุธ คฤหปาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
วัดปทุมทองแหล่งรวมศรัทราของ
ประชาชนในตำบลหนองนางนวล
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายไผ่ขุย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองนางนวล
1
2
3
4
5
 
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โครงการยกย่องผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต [ 1 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน [ 21 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 80  
 
รายงานการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 76  
 
บันทึกเสนอปรับปรุงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 141  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 137  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 146  
 
บันทึกรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฯ [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 142  
 
เสนอปรับปรุ่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 157  
 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 159  
 
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมฯ [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 164  
 
  (1)