หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
นางอัจฉรา พะวา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
เศรษฐกิจก้าวล้ำ แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ปลอดภัยจากสารพิษ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

วิสัยทัศน์ อบต.หนองนางนวล
นายนิรุธ คฤหปาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
วัดปทุมทองแหล่งรวมศรัทราของ
ประชาชนในตำบลหนองนางนวล
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายไผ่ขุย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองนางนวล
1
2
3
4
5
 
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
บันทึกเสนอปรับปรุงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
บันทึกรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฯ [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
เสนอปรับปรุ่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมฯ [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)