หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
นางสาวพัชรา วัฒนกสิกรรม
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
เศรษฐกิจก้าวล้ำ แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ปลอดภัยจากสารพิษ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

วิสัยทัศน์ อบต.หนองนางนวล
นายนิรุธ คฤหปาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
วัดปทุมทองแหล่งรวมศรัทราของ
ประชาชนในตำบลหนองนางนวล
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายไผ่ขุย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองนางนวล
1
2
3
4
5
 
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัยพกรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 21  
 
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 15  
 
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 54  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง) [ 1 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 55  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 53  
 
  (1)