หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
รายงานผลการกำกับติดตาม
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 107  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. รอบ 12 เดือน ประจำปี 2562 [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 135  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปี 2562 [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 76  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล เรื่อง รายงานการติดตามฯ ประจำปี 2562 [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 71  
 
  (1)