หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
โทร : 0819629161
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวพัชรา วัฒนกสิกรรม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : Tel. 0817863149
นายสุเทพ ฟักผล
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : Tel. 0909354918
นายกิตติ พิทักษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : Tel. 0910289006