หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวพัชรา วัฒนกสิกรรม
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-786-3149
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสุเทพ ฟักผล
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : Tel. 0909354918


นายสุเทพ ฟักผล
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : Tel. 0909354918


นายอดิศักดิ์ พันธุ์เรณู
นักวิชาการศึกษา ฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : Tel. 0876239265