หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


พันจ่าเอกสถิตย์พงษ์ พรมกะจิน
ปลัด อบต.หนองนางนวล
Tel. 0931376231
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางอัจฉรา พะวา
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น(ฉ)
Tel. 0979521672


นางสาวสันธณา ช่างต่อ
หัวหน้าสำนักปลัด
Tel. 0812834549


นางสาวสุนันทา แสงเงิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
Tel. 0927174554


นายสุเทพ ฟักผล
นายช่างโยธา รก.ผอ กองช่าง
Tel. 0909354918


นางสาวปาจรีย์ อังศิริมงคล
นักวิชาการศึกษาฯ รก.ผอ.กองการศึกษาฯ
Tel. 0872060272