หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
นางสาวพัชรา วัฒนกสิกรรม
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
เศรษฐกิจก้าวล้ำ แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ปลอดภัยจากสารพิษ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

วิสัยทัศน์ อบต.หนองนางนวล
นายนิรุธ คฤหปาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
วัดปทุมทองแหล่งรวมศรัทราของ
ประชาชนในตำบลหนองนางนวล
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายไผ่ขุย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองนางนวล
1
2
3
4
5
 
 
 
 


นางสาวพัชรา วัฒนกสิกรรม
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-786-3149
 
สำนักงานปลัด
 


นายธัญพิสิษฐ์ สังข์ทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางมาลิน พระสนชุ่ม
นักทรัพยากรบุคคล


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ


-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


นางพิจิตรา ตามพระหัตถ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายสุทัศน์ หรมหล่อ
พนักงานขับรถยนต์


นายชิตณรงค์ เจนสาริกรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา