หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
พ.จ.อ.สถิตย์พงษ์ พรมกะจิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
เศรษฐกิจก้าวล้ำ แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ปลอดภัยจากสารพิษ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

วิสัยทัศน์ อบต.หนองนางนวล
นายนิรุธ คฤหปาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
วัดปทุมทองแหล่งรวมศรัทราของ
ประชาชนในตำบลหนองนางนวล
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายไผ่ขุย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองนางนวล
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
         
 
ปั๊มน้ำมัน (ขนาดเล็ก) แห่ง
 
โรงสี (ขนาดเล็ก) แห่ง
 
อู่ซ่อมรถยนต์ แห่ง
 
อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ แห่ง
 
ร้านจำหน่ายสินค้า ๑๙ แห่ง
 
ร้านจำหน่ายอาหาร แห่ง
 
อื่น ๆ แห่ง
 
 
 
 
มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ๑๐๐
 
 
 
โทรศัพท์สาธารณะกระจายอยู่ทุกหมู่บ้าน
 
หอกระจายข่าว จำนวน ๑๐ แห่ง
 
อินเตอร์เน็ตตำบล จำนวน แห่ง
 
 
 
ในตำบลมีประปาใช้ครบทุกหมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ๑๐๐